Historia

Tid, tiden har en riktning, en riktning som pekar framåt med sin tidspil. Varför det förhåller sig så vet ingen och varför överhuvudtaget tid finns och vad tid är är svårt att greppa.

Hade det inte varit för denna pil av tid skulle vi ej vara skild ifrån händelser från dåtid och även framtid. Tiden är det enda som är det verkliga avståndet mellan då och nu. Karolinernas bedrifter, hjältedåd, missgärningar och öden är högst verkliga händelser och det enda sättet att möta dem är genom bevarandet av deras historia.

För din muspekare över länkarna ovan och möt personer, djur och händelser från stormaktstidens Sverige. Läs med känslan att det är endast tiden som är det enda reella avståndet. Ett försvinnande litet avstånd i perspektiv då Homo sapiens historia sträcker sig uppemot tvåhundratusen år tillbaka och vår familj hominiders historia är miljontals år gammal.

Mycket nöje!

Karl XII's häst Brandklipparen!

Ödet på Engsö Slott

Engsö Slott

En Kungs hädanfärd