En kungs hädanfärd

Broder Matz har ganska ingående berättat hur dvärgen Anders Luxemburg var en av de sista som såg Karl XII i detta jordeliv. Men handen på hjärtat, hur många av er efter detta olycksaliga öde vet hur själva färden mot Stockholm företogs? Strax efter kungen blivit skjuten så bars han i hjälp av nattens sken mot sitt högkvarter i Tistedalen. Löjtnant Carlberg försökte så gott han kunde att skyla kungen med två stycken soldatkappor och den franske överadjutanten Andre Sicre bistod även han med hjälp eftersom han hade tagit av kungens släta tricorn och istället satt sin galonerade tricorn och vita peruk på huvudet. Liket lades därefter i en förenklad furukista och kördes vidare mot Uddevalla.

Väl där balsamerades kungen av sin mångårige livläkare och fältskär Melchior Neumann. Själva ingredienserna levererades från det (tror jag) fortfarande existerande apoteket kronan i Göteborg. Det tog tre dagar och till sin hjälp hade Melchior två stycken fältskärer och en apotekare. Var liket låg i Uddevalla är numera ingen som riktigt vet. Men ett vedertaget faktum och ett uttryck som vandrat i folkmun är att det var i ett hus i staden. Hur som haver, detta var ingalunda en billig procedur, medikamenter m.m. måste inhandlas liksom en anständig kista med fint kläde. Handelsmännen i Göteborg var dock benhårda, fram med riktiga guld, och silvermynt annars blir det ingen affär.. inget MBL:ande med andra ord.

Till slut var man i alla fall på väg. Svenskens uppfattning av hur själva liktåget föregicks har i långt och mycket berott på Gustaf Cederstöms berömda målning från 1878. Men som så mycket annat har denna målning väldigt lite med verkligheten att göra. Verkligheten är istället denna, att just nu i smällkalla vintern 1719 är vägarna frusna och hala eller så är det igendrivna av djupsnö. Hästar slinter, går omkull, kuskarnas piskor viner och smäller, svordomarna haglar, fyfan, flytta på dig, undan häst i kvav.

280 personer, 119 vagnar och inte mindre än 464 hästar. Ja så långt är själva följet som måste bytas vid varje skjutshåll. I mitten av allt detta så står fyrspannet som fraktar den specialgjorda likvagn som har till uppgift att frakta liket efter Karl XII. Detta tar givetvis en oerhörd tid och hinner man två mil om dagen så är det bra. Färden tar tjugosex dagar och uppemot tretton skjutshåll hade som uppgift att frambringa närapå 500 nya fräscha hästar kost och logi. I kölvattnet av detta tåg så knöt handelsmän, värdshusvärdar, bönder, smeder sina händer och svor ve och förbannelse över innestående betalning. Själv tänker jag på vilken ackuratess (stor noggrannhet) logistiken måste ha utövats.

Ps. Visste du att Karl XII:s kista har öppnats tre gånger, senast år 1917.

Med karolinska hälsningar Corfitz A .Falkhztein (Lars.Thuresson)