Exercis

Exercis

Till den takfasta rytmen av trummorna marscherar vi mot nya äventyr. Med enkla order styr officerarna trupperna. Publiken är inte sällan hänförd och vi som marscherar känner en stolthet utan motstycke.

På uppvisningar skjuter vi med musköter och kanoner. Vill vi skada oss själva? Nej! När kavalleriet spränger fram i galopp mot en samlad fiende, vill vi äventyra framgången? Självklart inte! För att nå allt detta krävs träning och exercis. I takt med ökat skicklighet kommer också en behaglig känsla, tro mig, jag skriver av egen erfarenhet! Vi har samlat några dokument som i ord och bild beskriver dåtidens excersis-övningar: Ordergivning musköt och Ordergivning laddstycken.

Ordergivning musköt

Ordergivning laddstycken