Karl XII's häst Brandklipparen!

HästSannerligen har det inte varit lätt att hitta vad som är korrekt och inte med denna häst. Vissa hävdar att Brand-
klipparen härstammar från småland och var vid fem års ålder med i slaget vid Lund den 4 december 1676. Till en början vid detta slag red Karl XI en häst som hette Thotten men bytte sedan till Brilliant, vilket för övrigt var en av de tolv spanska och arabiska hästar med alla dess tillbehör som kungen fick i gåva 1673 av Ludvig XIV. I gengäld erhöll den franske kungen taktäckningskoppar som användes till restaureringen av slottet i Versailles.

Brilliant var med den tidens mått en stor och ädel vit springare, blev emellertid skjuten i slaget och kungen skulle då ha blivit erbjuden av en småländsk ryttare Håkan Stråhle att ta dennes häst. Vissa hävdar dock att det inte finns något historiskt belägg för att Brandklipparen verkligen var med i slaget. En annan hörsägen är att Brandklipparen skulle ha dött på Engsö slott i Västmanland år 1740 och på gravstenen kan man läsa: Konung Carl XII siste häst stört anno 1740. Om det verkligen är Brandklipparens kvarlevor förefaller lite osannolikt för då skulle hästen blivit över 60 år!

Eventuellt kan namnet Brandklipparen istället ha gått i arv från en häst till en annan och var då troligtvis född i början av 1690-talet. Då skulle det kunna vara den häst som Karl XI red runt på, följde Karl XII på dess färder till Poltava ,Turkiet och slutligen dog i Lund 1717 eller tidigt 1718. Johan Hultmans, Karl XII´s taffeltäckares uppgifter mer eller mindre talar för detta. Enligt berättad tradition från denna tid så begravdes Brandklipparen i högkvarterets trädgård. Så sent som 1979 gjordes en utgrävning av kvarteret och man fann då av överinseende Claes Wahlöö, stadsantikvarie i Lund ett hästskelett. Till skillnad av andra funna hästskelett som för övrigt är mycket sällsynta inom stadsvallarna, syntes denna häst ha blivit omsorgsfullt begravd. Man utesluter därvid inte att detta kan ha varit kvarlevorna av självaste Brandklipparen.

Namnet Brandklipparen! Ja, därom tvista de lärde. En del hävdar att Brandklipparen finner sitt ursprung från Clipperus, som betyder klappra. Ett speciellt ljud som uppkommer då denna hästras travar snabbt över dåtidens hårda vägbanor. En annan tes är att namnet härstammar från Clipper (klippare) som betyder snabblöpande. Brand i Brandklipparen kan han fått från färgen som var rödbrun, likt branden. Det var för övrigt ett vedertaget faktum att kungen själv vid större bränder grenslade sin häst och begav sig ut för att rädda sina undersåtar. Många hävdar rätt och slätt att det var först vid dessa uppdrag hästen fick sitt namn.. (han klipper bränder). Vet inte om ni har blivit så mycket klokare av denna information. Mig har det bara gett huvudbry.

Karolinska hälsningar.. Underbefäl Lars Thuresson.