Bohus Elfsborgs Caroliner's artilleri

Artilleri

Vårt mål är på sikt att kunna ställa upp med 2 till 3 kanoner med bemanningsmanskap under ledning av 1 officer vid varje tillfälle.

Vårt delmål är att under vår och sommarsäsongen kunna ställa upp med första kanonen jämte pjässervis och 1 officer. Pjässervisen ska ledas av 1 konstapel med 2 hantlangare.

BEC snabbladdar?
Gesvinda skott?
Kartesch?

Nej, bara Bohus Elfsborghs Caroliner som lägger lite krut på att skjuta krut.

Fotograferat under samexercisen mellan
de olika avdelningarna inom Bohus Elfsborghs Caroliner den trettonde juni anno 2010.

För att kunna genomföra bemanningen behövs en artillerigrupp om 8 till 10 personer inkluderande reservpersonal till förfogande. Då vi inom rimlig tid fortfarande kommer sakna artilleriuniformer hoppas vi på lite sikt kunna "skjuta ihop" intäkter till uniformer. Fram till dess får vi förhoppningsvis använda föreningens uniformer.

Intäkter skall även avsättas för ytterligare kanoner. När första kanonen har färdigställts kommer vi att starta upp med regelbundna träningar, exercis samt säkerhetsutbildningar för att kunna genomföra kanonbetjäningen enligt det Carolinska artillerireglementet.

Är du intresserad av att ingå i artilleriets pjässervis? Välkommen att höra av dig till någon av våra.

Text: Ulf Wadsten Serg./KVM medlem i artillerigruppen