Kongeliga Bohus Elfsborghs Caroliners Infanteri

Infanteri

Infanteriet är ett av de fem truppslagen inom Bohus Elfsborghs Caroliner. Våra uppdrag är att förevisa en infanteritrupp, med eller utan pyroteknik, ensamma eller tillsammans med trossen, kavalleriet, dragonerna och artilleriet.

Under vårkanten tränar vi i regel ca var 14:e dag, ofta då tillsammans med de övriga truppslagen. På försommar drar våran säsong igång på allvar, varvid träningar ofta får stå tillbaka på grund av uppdrag. Eftersom våra uppdragsgivare vanligtvis betalar oss ställs det självklart krav på att vi skall kunna göra våra uppvisningar så bra som möjligt. Därför kör vi i regel vår exercisträning enligt det karolinska reglementet och förordningar från 1701. Ibland står både muskötskjutningar och andra trevliga saker på programmet. De som har genomfört krutkursen får delta. Vi sätter säkerheten i främsta rummet. Fika och tjôt i pausen är också en viktig del för att skapa en bra gemenskap inom föreningen.

Väljer man att bli medlem och vara med i infanteriet så har man liksom i de övriga truppslagen möjlighet att på sikt köpa sig en egen uniform. Det är självklart inget tvång, men många väljer ändå den möjligheten, inte minst ur den hygienmässiga aspekten. Läs mer om hur livet kunde framstå inom Kongliga Bohus Elfsborghs regemente på vår hemsida.

Vill du vara med och förevisa eller bara vara en del av vår förening och känna historiens vingslag, tveka inte att gå med i vår förening.

Elfsborgs regemente

Infanteriavdelningen inom BEC försöker att i möjligaste mån utifrån det fakta vi vet från böcker, mönsterrullor och åratals forskning förevisa och uppvisa Elfsborgs gamla regemente från cirka 1710.

Infanteriet var namnet på de enheter som både förflyttade sig och stred till fots. De kallades från början fotfolket. Beteckningen infanteri börjar att användas under 1600-talet.

Regementet härstammade ursprungligen från de gamla fänikorna (fotfolk under samma fana1) men som en del av Gustaf den II Adolfs nya krigsmaktsreformation så bildades 1624 Elfsborgs regemente i Västergötland med basen i sjuhäradsbygden. Regementet har under hela sin långa levnad fram till 1998 varit ett rent infanteriregemente.

När Karl XI organiserade indelningsverket 1680 bestämdes det att regementet skulle bestå av åtta kompanier som skulle rekryteras från de sju häraden Mark, Bollebygd. Kind, Redväg, Ås, Gäsene och Veden. Där av dagens Sjuhäradsbygden! De två sistnämnda kompanierna togs från Göteborg, Askim och Örgryte.

Regementet deltog stort sett i samtliga svenska krig antingen i delar av fältarmén eller som besättning på våra fästningar. I karolinertid så är väl slaget om Helsingborg 1710, Gadebuch 1712 och det stora fälttåget mot Norge 1718 som man kanske minns bäst där hela Elfsborghs regemente var på plats. Från i början av 1900 talet, när den allmänna värnplikten introducerades flyttade regementet in i de nybyggda kasernerna i Borås (I15)

År 1710 bestod regementet av 1200 man fördelade på 8 kompanier, ett kompani bestod av 144 man plus 6 underbefäl, tillsammans 150 stycken. 600 man (4 kompanier) bildade en bataljon. Som tidigare nämnt så kom i regel varje kompani från samma trakt eller bygd. Vilket medförde att de så småningom bildade en gemenskap vilket i sin tur vanligtvis bildade en positiv utveckling i själva striden.

Den minsta enheten inom kompaniet var roten som bestod av 6 man, fördelade på rotemästare, halvrotemäster och underrotemästare. 4 rotar bildade ett korpralskap som leddes av ett underbefäl (korpral) och två korpralskap bildade en division. Inom kompaniet var det två divisioner musketerare och en division pikenerare. 12 man var avsatta som grenadjärer.

Vårt mål inom BECs infanteri är att så småningom få ihop till ett korpralskap med 24 man.

6 pikenerare, 4 grenadjärer, 14 musketerare, 1 korpral, 1 profoss och 1 fältpräst. Dessutom 2 underofficerare, spel, fanbärare och givetvis en officer.

Befälet i Elfsborghs regemente utgjordes i fredsorganisationen av 3 officerare; kapten, löjtnant och fänrik. 6 underofficerare samt 48 underbefäl. I krigstid utökades officerarna med dubblering, dvs. två av varje. De titulerades då förste kapten andre sergeant osv. Vår strävan inom föreningen och infanteriet är att vi på ett så verklighetstroget och publikt sett kan förevisa hur infanteriet i början av 1700-talet verkade på slagfältet tillsammans med övriga vapenslag. Men även kunna ta uppdrag som omfattar exercis, hedersvakt, salut med musköt m.m.

Infanteriet var namnet på de enheter som både förflyttade sig och stred till fots. De kallades från början fotfolket. Beteckningen infanteri började att användas under 1600-talet.