Föreningen

Historik

Föreningen

Den 1:a juni 1985 bildade några militärkulturhistoriskt intresserade vänner den militärhistoriska uppvisningstruppen Bohus Elfsborghs Caroliner.

Målsättning för truppen var att visa alla aspekter av Carolinernas liv och att bedriva levandemuseiverksamhet i arbete och fritid med utgångspunkt från Bohusläns regemente, älvsborgs regementeoch Göteborgs garnison, samt att bedriva kulturhistorisk forskning i dessa och angränsande ämnen.

Senare samma sommar, närmare bestämt den 26/7 beslutade medlemmarna i uppvisningstruppenBohus Elfsborghs Caroliner, att en stödförening för hantering av det praktiska och ekonomiska arbetetborde bildas.

Detta blev starten för föreningen Bohus Elfsborghs Caroliner. I den nybildade föreningens stadgarinfördes den tidigare uppvisningstruppens målsättningar och syften. Uppvisningstruppen blev en del avföreningens verksamhet, för att underlätta hanteringen av den spirande verksamheten.

Regementschefen vid det numera nedlagda Bohus regemente (I 17) i Uddevalla, var ett bra stöd tillföreningen i dess början, vilket innebar att den första tiden bestod uppvisningstruppen mest avBohus dragonskvadron i sina karakteristiska grön-gula uniformer. Dessa utlånades av I 17 till föreningen.

Efter I 17:s nedläggning 1990, flyttades fadderskapet över till I 15 (älvsborgs regemente i Borås).I 15 var föreningens fadder fram till 1998 då även detta regemente lades ner. Från 1991 och framåt har föreningen ett bra samarbete med Göteborgs garnison men föreningen samverkar även med andra enheter inom Försvarsmakten.

Föreningen har även medverkat i TV, radio och press, i samband med olika publika händelser, t.ex.Tall Ship Race, Team Efs Whitbread dop i Göteborg, där HM Drottningen var dopförrättare. Under 2003 var det sjösättningen av Ostindiefararen Götheborg III som blev årets höjdpunkt.

Föreningen delades från början in i 1 st Infanteripluton, 1 st kavalleriepluton med dragoner och 1 st artilleriavdelning. Senare tillkom även damgrupp. Efter senaste omorganisationen så finns en infanteritrupp, en artillegrupp, en kavallerigrupp samt en trossgrupp.

Vårt mål är att vara en museitrupp visande all verksamhet så noggrant och autentiskt som det är möjligt. Mottot har alltid varit kvalitet framför kvantitet. Detta har blivit föreningens varumärke .

"Vi bevarar, vi förevisar, vi ger liv åt vår historia"