Uniformer & Utrustning

Välkommen till Bohus Elfsborghs Carioliner´s uniformsida. Här presenterar vi de tre enda kvarvarande svenska karolinska uniformerna och några uniformsmodeller som Bohus Elfsborghs Caroliner använder plus diversa andra prylar.

De tre kvarvarande uniformer från Karl XII´s tid.

Karl XII´s uniform

Karl Xii

Vid Fästningen Fredriksten i Norge ändade Karl XII sitt 36 åriga liv den 30 november 1718. Karl XII´s uniform, som bilden visar var den han bar när han dog. Kanske är leran på uniformskappan från självaste dödsögonblicket.

Uniformen finns uppställd i en monter för allmän beskådning i Stockholm, i Kungliga Slottets Livrustkammare. Utöver Karl XII´s uniform finner ni också hans hatt, handskar och värja i montern.

Gör ett digitalt besök till Livrustkammaren eller än bättre, ett fysikt besök till museet.

 

Drakenhielm´s löjtnantsuniform

Drakenhielm

Carl Wilhem Drakenhielm dog blott nitton år gammal under Karl XII´s belägring av Fredrikshalds fästning i Norge den 29 nov 1718. Drakenhielm´s sköra uniform finner du i Ludgo´s kyrka.
Läs om BEC´s besök i Ludgo och läs gärna mer om Drakenhielm.

 

Fredrik von Hessens uniform

Fredrik I, Friedrich av Hessen. Född 18 april 1676, död 25 mars 1751. Fredrik I var Svensk regent under 31 år, från 24 mars 1720 till 25 mars 1751. Nedtill här finner ni Länkar till uniformsbilder ur Livrustkammarens bildarkiv.

Fredrik I´s Rock
Fredrik I´s Väst
Fredrik I´s Byxor

Till Bohus Elfsborghs Caroliner's Uniformer & utrustning