Bohus Elfsborgh Caroliner´s karolinska uniformer.


Officersuniform för infanteriet


Manskapsuniform för infanteriet


Trumslagaruniform för infanteriet


Fanbäraruniform för infanteriet


Kaptensuniform för dragoner


Underofficersuniform för dragoner


Manskapsuniform för dragoner


Kamisol i älgskinn


Skinnbyxor


Manskapssko


Dragonstövlar


Manskapshandskar


Officershandskar


Officershatt


Underofficershatt