Styrelse

Ordförande:
Ulf Karmark

Vice ordförande:
Kåge Gustafsson

Sekreterare:
Per Forsberg

Supleant:
Gunnar Ståhle

Kassör:
Christina Petersson

Ledamot:
Jan Petersson

Ledamot:
Tobia Abelsson

Supleant:
Johnny Okenfält

Ledamot:
Bengt Göran Grönlund

Ledamot:
Conny Bältsjö

Ledamot: 
Micke Andersen