Styrelse m.fl

Ordförande:

Per Forsberg

Vice Ordförande:

Kåge Gustafsson

Kassör:

Christina Petersson

Sekreterare:

Angela Hengst

Ledamot/Truppchef:   

Conny Bältsjö

Ledamot/Infanteriansvarig:   

Johnny Viitala

Ledamot:

Jan Petersson

Ledamot:

Ulf Karmark

Ledamot:

Therese Nordenek

Ledamot:

Micke Andersen

Suppleant:

Johnny Okenfält

Suppleant:

Matilda Karlsson

Revisor:

Claes Andersson

Revisor:

Susanne Meuller

Revisor suppleant
/Kavalleriansvarig:

Emilia Hillman

Valberedning,
sammankallande:

Robert Englund

Valberedning:

Frank Hengst

Valberedning:

Lisa Rossi