Styrelse m.fl 2020

Ordförande:
Ulf Karmark

Vice ordförande:
Kåge Gustafsson

Sekreterare:
Per Forsberg

Styrelse supleant:
Claes Andersson

Revisor:
Kajsa Waern

Valberedning:
Frank Hengst

Kassör:
Christina Petersson

Ledamot:
Jan Petersson

Ledamot:
Tobia Abelsson

Styrelse supleant:
Johnny Okenfält

Revisor:
Susanne Muller

Valberedning:
Robert Englund

Ledamot:
Bengt Göran Grönlund

Ledamot:
Conny Bältsjö

Ledamot:
Micke Andersen

Truppchef:
Kåge Gustafsson

Revisor Supleant:
Angela Hengst

Valberedning:
Linda Ersson