Bohus Elfsborgs Caroliner är en militär-
pic_index_2.pnghistorisk ideell förening vars syfte är att förevisa, bevara och ge liv åt vår historia.

Den tidsepok som vi valt att lägga tyngd-
punkten på är svensk stormaktstid 1650-1718. Givetvis medverkar vi i aktiviteter i tidsperioder både före och efter "vår tid".

Vi kan bara ge en känsla av hur episoder under den karolinska tiden kunde gestalta sig både i krig som fred. Det var en svår tid att leva i med krig, häxprocesser, svält och sjukdomar. För det stora flertalet medborgare i stormakten Sverige var vardagen ett hårt slit med stora uppoffringar. Klyftan mellan fattig och rik var stor och beslut av adel och höga officerare fick ofta konsekvenser för den civila befolkningen.

Känslan man får när man går i uniform eller historiskt civila kläder, i läger eller i bataljer går ej att beskriva utan måste upplevas. Ordergivning på gammalsvenska, krutrök, man håller i värjan i ena handen, musköten i den andra och närmar sig fientlig trupp.

Varför inte prova, bli medlem, alla är välkomna, vuxna som barn. Man kan även bli stödjande medlem för att vår förenings syfte är viktigt för nästa generation.

Ulf Karmark, ordförande


Ulf och Zeb

Ordförande har ordet om viktiga dagar höst 2015

Framtidsmöte Härmed kallas till Kongelige Bohus Elfsborghs Caroliners framtidmöte den 21 november 2016 kl. 11-15 på Marieberg. Föreningen bjuder på lättare förtäring. Klicka för anmällan

KRUTKURS 2015-11-29 läs vidare

Event och andra viktiga dagar höst 2015

Bilder från Vaktparaden GustavAdolfs torg 20150820

Ett bildspel från Klippan dagarna 2015

Här en film från en av våra uppvisningar klicka

FRU_EJERENTIA_FORSVARAR_GULLBERG.pdf klicka

Skansen Lejonet ett skådespel av Lars Gahrn klicka

Vi sammarbetar med:Facebook
Besök oss gärna på Facebook:Facebook


About us in your language: Sweden PDF Great Brittain PDF Germany PDF France PDF Ukraina PDF Japan PDF India PDF Finland PDF Spain PDF Italy PDF