Tennsoldater

TennsoldaterTennsoldater! Vem har inte kommit i kontakt med tennsoldater någon gång i sitt liv. Dagens unga kanske inte ser det så självklart men den äldre generationen och även mellangenerationerna har säkerligen något minne från förr.

Nyhet!

Instruktion hur du målar Prince August senaste tillskott av karolinerfigurer
(gjutform #912, #913, #936 och #937) finner du i nedanstående PDF-fil:
www.princeaugust.ie/karoliner/karoliner-english.pdf

Länkar

Här nedan har vi samlat några länkar till sidor på webben som kanske kan inspirera dig.

Wargamesfoundry och Karolinerfigurer
Tacticus.nu och dess Karolinertennsoldater
Painting Clinic
Acedia Press - militärhistorisk Litteratur med inriktning mot fanor och uniformer
Steve Cady's Regiment of France - Karoliners
Steve Cady - Rossbach
Vallejo Acrylicos
Marc Grives - historiska målningar
Holger Eriksson´s - tennfigurer
Prince August - gjutformar