Bohus Elfsborghs Caroliners Dragoner

Dragon, franska för "drake", var ursprungligen en infanterisoldat som förflyttade sig till häst men stred till fots. Dragoner kunde dock även utnyttjas som lätt kavalleri. De var beväpnade och organiserade som infanteri, ofta med musköter eller karbiner samt blanka vapen. Dragonofficerare och underofficerare hade samma titlar som infanteriets. Namnet kommer förmodligen ifrån de karbiner de ursprungliga franska dr

Dragoner i Vismar 2015

agonerna använde. Dess kolvar var snidade som drakhuvuden, en association till den eld som liksom ur

drakkäftar kom ut från bössmynningen.

En annan teori är att namnet kommer från ett av de första franska dragonförbanden som på sitt standar hade motivet av en drake; på medeltiden en symbol för styrka och stridbarhet. Bruket av att namnge ett vapen härstammar är dock äldre, då allt krutvapen hade särskiljande namn oavsett storlek som kulverin, serpentin, falk, falkonet, etc. Det är också tänkas att infanterister med sin lösa rock och brinnande tändsticka i galopp liknade en mytologisk drake.

Källa: Wikipedia