Båtsman Roos och bödel Erik Bengtsson liten

Ett fall av folkuppror skedde i Karlskrona den 9 december 1699. Här skulle Båtsman Roos halshuggas av skarprättare Erik Bengtsson Liten. Roos var anklagad både för stöld och tidelag (sexuellt umgänge med djur) och domen löd på halshuggning och därefter brännas på bål. Bödeln fick hugga flera gånger vilket retade folkmassan som började kasta sten på honom. Stadsvaktmästaren som var ansvarig för ordningen fick lugna publiken flera gånger genom att med hög röst ropa "Lys fred över Liten". Varje gång blev det lugnare men när bödeln lagt liket på bålet och tänt på bröt helvetet ut.

Spetsgården som bestod av femtiotal man under befäl av två arklimästare (artilleriofficerare) började nu istället för att skydda bödeln jaga ut densamma med sina pikar till folkmassan. åskådarna skanderade "Giv på , giv på". Bödeln och den beridne stadsvaktmästaren fick fly ridandes ut på landsvägen med uppbådet i hasorna. Bödeln Bengtsson Liten märkte att han inte hade någon chans att rida ifrån , utan istället hoppar av och springer in i skogen. Där tar han sin tillflykt till en övergiven skogskoja som han tror sig vara säker i . Detta var ett ödesdigert misstag.

Ett par drängar fann kojan och skrek till dom övriga som anlände strax därefter. "Bröder kom vi lyfter upp taket och slår ihjäl den hunden" skrek någon. Så skedde och stenarna haglade över skarprättaren. Detta slutade inte förrän en rasande volontär rusat in med en stor sten och spräckte skallen på Skarprättare Erik Bengtsson Liten. Det rättsliga efterspelet dömdes volontären till döden, de två arklimästarna suspenderades på sex månader övriga anklagade fick löpa sju respektive nio gatlopp. Tolv stycken ur pöbeln frikändes helt.