KBEC tilldelat kulturstipendiumstipendium

Kongliga Bohus Elfsborghs Caroliner har den 14:e april 2018 tilldelats Götiska Förbundets kulturstipendium 2018.

Kulturstipendium tilldelat Kongliga Bohus Elfsborghs Caroliner